Bạn đang tại:-, NỔI BẬT-10 điểm mới về hợp đồng lao động tại Bộ luật Lao động 2019

10 điểm mới về hợp đồng lao động tại Bộ luật Lao động 2019

Từ ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động 2019 bắt đầu có hiệu lực với nhiều điểm mới nổi bật liên quan đến hợp đồng lao động như thời gian thử việc, loại hợp đồng lao động, quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động và người sử dụng lao động, …

Chuyên mục Tuyên giáo tổng hợp một số điểm mới về hợp đồng lao động tại Bộ luật Lao động 2019 so với quy định hiện hành qua bài viết sau: 

 

Căn cứ pháp lý:

– Bộ luật Lao động 2012.

– Bộ luật Lao động 2019.

Nguồn: Thư viện pháp luật (https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/).

2020-12-18T23:05:23+00:00 18/12/20|GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, NỔI BẬT|