Bạn đang tại:-, NỔI BẬT-11 Luật, Bộ luật sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

11 Luật, Bộ luật sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

 

Nguồn: Thư viện Pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/).

2021-01-07T11:24:39+00:00 01/01/21|GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, NỔI BẬT|