Bạn đang tại:--Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức Nhà trường năm học 2017-2018 thành công tốt đẹp

Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức Nhà trường năm học 2017-2018 thành công tốt đẹp

Ngày 21/10/2017, 139 đại biểu đại diện hơn 600 cán bộ, công chức, viên chức Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tham dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017-2018. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đại diện Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải, Công đoàn TP. HCM.

Hội nghị đã nghe PGS.TS. Đồng Văn Hướng, Phó Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kết quả thực hiện Nghị Quyết Đại hội cán bộ, công chức viên chức năm học 2016-2017 và phương hướng năm học 2017-2018 trong công tác đào tạo; công tác quản lý sinh viên; công tác tổ chức cán bộ; công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; công tác tài chính, cơ sở vật chất và một số hoạt động khác.

 PGS.TS. Đồng Văn Hướng, Phó Hiệu trưởng báo cáo kết quả công tác và phương hướng năm học mới

Tại Hội nghị, đại biểu đã thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, tài chính của trường năm học 2016-2017, phương hướng, nhiệm vụ năm học mới 2017-2018; các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thực hành tiết kiệm, nội dung của quy chế Dân chủ cơ sở năm học 2017 – 2018, quy chế Chi tiêu nội bộ 2017.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Kế toán trưởng báo cáo công tác thu chi tài chính năm 2017

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị

Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 9 đồng chí: Nguyễn Văn Hinh (Khoa Kinh tế vận tải), Trần Đức Doanh (Khoa CNTT), Nguyễn Mạnh Hùng B (Khoa Hàng hải), Lê Văn Hợp (Khoa Lý luận chính trị), Đặng Thị Mỹ Hạnh (Phòng TC-HC), Nguyễn Đức Chuẩn (Khoa Máy tàu thủy), Trần Trung Nguyên (Phòng Đào tạo), Trần Tiến Đạt (Khoa Cơ khí), Nguyễn Hữu Huy (Khoa Công trình giao thông). 

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019

Ban Thanh tra nhân dân ra mắt đại hội

PGS.TS Nguyễn Văn Thư, Hiệu trưởng nhà trường điều hành thảo luận

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Trên cơ sở đánh giá công tác trong năm học 2016 – 2017, với phương châm tăng cường vị thế mọi mặt của Nhà trường, tạo vị thế của Nhà trường trong và ngoài nước, gắn đào tạo với thực tế và nhu cầu xã hội; nâng cao năng lực và đời sống của cán bộ, giáo viên; phát huy tính tự chủ, sáng tạo của mỗi cá nhân, tổ chức trong toàn trường, trong năm học 2017 – 2018, tiếp tục triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013, sau nhiều giờ làm việc, Hội nghị đã nhất trí thông qua báo cáo của Ban Giám hiệu về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017, báo cáo của Thanh tra nhân dân, các dự thảo về các quy chế. Hội nghị đề nghị các đơn vị và đoàn thể trong toàn trường cần cụ thể hóa và xây dựng chương trình hoạt động của đơn vị mình. Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên, đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, góp phần xây dựng Nhà trường ổn định và phát triển.

2017-11-29T15:39:02+00:00 23/10/17|VẤN ĐỀ QUAN TÂM|