BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ HĐND CÁC CẤP

Trọng trách Thủ tướng và kỳ vọng của nhân dân

Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ

Hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu về Bầu cử năm 2016

Hưởng ứng tham gia thi tìm hiểu về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chân dung Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Sáng 2-4, các đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu bầu đại tướng Trần Đại Quang làm Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc hội có nữ Chủ tịch đầu tiên trong lịch sử

Quốc hội có nữ Chủ tịch đầu tiên trong lịch sử

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND năm 2016

Cuộc thi tìm hiểu về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kế hoạch Tuyên truyền và Thi tìm hiểu về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND

Tuyên truyền và Thi tìm hiểu về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Cần tỉnh táo trước những thủ đoạn phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV

Cần tỉnh táo trước những thủ đoạn phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV

Trung thành với Hiến pháp là tiêu chuẩn hàng đầu của đại biểu Quốc hội

Trung thành với Hiến pháp là tiêu chuẩn hàng đầu của đại biểu Quốc hội

Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH được bầu

Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

x

Fanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến