Bộ phim tài liệu gồm 03 phần

Phần 1: Những bằng chứng lịch sử và pháp lý về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Phần 2: Đường lưỡi bò – Một yêu sách phi lý.

Phần 3: Biển, Đảo Việt Nam những điều cần biết.

Bộ phim do Cục Thông tin Đối ngoại – Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện, xuất bản năm 2016.