Bạn đang tại:--Đảng bộ Nhà trường Học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Đảng bộ Nhà trường Học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Sáng ngày 15/9/2016, Đảng bộ Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho Đảng viên thuộc Đảng bộ và các cán bộ quản lý.

PGS. TS. Nguyễn Văn Thư phát biểu khai mạc hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Tài, nguyên UVBTV Thành ủy, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND Thành phố, báo cáo viên đã tập trung giới thiệu để hội nghị nắm được mục tiêu tổng quát, những điểm mới, các chỉ tiêu quan trọng, các nhiệm vụ, giải pháp và phân tích làm rõ sáu nhiệm vụ trọng tâm tập trung triển khai thực hiện trong 5 năm 2016 – 2021.

Đồng chí Nguyễn Thành Tài báo cáo chuyên đề

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thông qua các văn kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước. Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, việc học tập quán triệt nắm vững nội dung Nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ chính trị của mỗi đảng viên, viên chức quản lý.

Nguồn: ĐH GTVT TP.HCM, Văn phòng Đảng uỷ.