Bạn đang tại:-, ĐẠI HỘI ĐẢNG XII-Đảng bộ Nhà trường tổ chức Hội nghị lần thứ hai năm 2019 và quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ 10 BCH TW khóa XII

Đảng bộ Nhà trường tổ chức Hội nghị lần thứ hai năm 2019 và quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ 10 BCH TW khóa XII

Ngày 01/8/2019, tại Hội trường A, Đảng bộ Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị lần thứ hai năm 2019 và Quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ mười BCH TW khóa XII với sự tham gia của toàn thể đảng viên Trường. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Trần Thị Mộng Trinh, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải.

Mở đầu Hội nghị, ThS. Nguyễn Hữu Hùng, Giảng viên cao cấp Xây dựng Đảng – Tư tưởng Hồ Chí Minh, trường Học viện Cán bộ thông tin về nội dung Hội nghị lần thứ 10 BCH TW khóa XII. Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận, cho ý kiến về Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; góp ý việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; và một số vấn đề quan trọng khác.

ThS. Nguyễn Hữu Hùng quán triệt, thông báo kết quả của Hội nghị 

PGS.TS Đồng Văn Hướng, Bí thư Đảng ủy, chủ trì Hội nghị 

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trình bày báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2019. Theo đó, Đảng ủy đã lãnh đạo việc xây dựng kế hoạch công tác năm 2019 phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường và xã hội, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đảm bảo chất lượng giảng dạy… của Trường theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tăng cường đổi mới phương pháp dạy, học và thi cử nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, xây dựng đạo đức nghề nghiệp và môi trường hoạt động lành mạnh, công sở văn minh sạch đẹp; hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch công tác của đảng bộ, chi bộ và của cấp trên giao.

PGS.TS Nguyễn Xuân Phương trình bày báo cáo tổng kết và phương hướng của Đảng bộ

Đồng chí Trần Thị Mộng Trinh, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải phát biểu tại hội nghị 

Hội nghị cũng được nghe báo cáo của Ủy ban kiểm tra, về tình hình thu chi tài chính Đảng và các góp ý, chất vấn của Đảng viên về công tác phòng chống tham nhũng và lãng phí, về phát triển nghiên cứu khoa học trong Nhà trường. Đồng chí Trần Thị Mộng Trinh cũng góp ý về báo cáo và hướng khắc phục những hạn chế, yếu kém trong báo cáo.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Trường tiếp tục tập trung trí tuệ, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và những thành tích đã đạt được, đẩy mạnh các phong trào thi đua, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Bá Hoàng góp ý phương hướng của việc lãnh đạo thực hiện
nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ