Bạn đang tại:-, ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG-Đảng bộ Trường ĐH Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Đảng bộ lần 2 năm 2017

Đảng bộ Trường ĐH Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Đảng bộ lần 2 năm 2017

 Ngày 12/07/2017, tại Hội trường A, Đảng viên Đảng bộ Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh đã tham gia Hội nghị Tổng kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm 2017.

PGS.TS. Đồng Văn Hướng báo cáo tổng kết công tác Đảng

Hội nghị đã được nghe PGS.TS. Đồng Văn Hướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà  trường báo cáo tổng kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017. Các đảng viên cũng được nghe báo cáo tình hình kiểm tra, kế hoạch thực hiện công tác của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trong 06 tháng đầu năm 2017 và báo cáo thu chi tài chính của Đảng bộ. Thông qua báo cáo và bản phương hướng, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới, trí tuệ, Đảng bộ nhà trường quyết tâm khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.

Các đại biểu trao đổi về các vấn đề xây dựng Đảng trong Nhà trường

Tại hội nghị, các đảng viên đã phát biểu và thảo luận các vấn đề về gắn liền công tác xây dựng Đảng với công tác cán bộ, tăng cường công tác dân vận khéo, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên và sinh viên, hướng phát triển khi tự chủ tài chính, việc tăng cường đoàn kết và phát huy tính dân chủ, các vấn đề về xây dựng Nhà trường trong thời gian sắp tới…

PGS.TS Nguyễn Văn Thư, Bí thư Đảng ủy điều hành thảo luận