Bạn đang tại:--Góp ý sửa đổi một số Luật quan trọng trong tháng 5-2019

Góp ý sửa đổi một số Luật quan trọng trong tháng 5-2019

Chuyên mục Tuyên giáo xin trân trọng giới thiệu một số Dự thảo và Góp ý dự thảo Luật quan trọng sẽ được xem xét thông qua trong thời gian tới đây. Rất mong Quý độc giả góp ý tại website của Quốc Hội hoặc nhấn vào các đường dẫn gợi ý phía dưới.

Cụ thể bao gồm các văn bản Luật sau:

1. Luật Thanh niên (sửa đổi) 

Lĩnh vực: Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Nội vụ

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng

Dự kiến thảo luận tại: Kỳ họp thứ 8 – Khóa XIV

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 9 – Khóa XIV

Góp ý tại đây.

2. Bộ luật Lao động (sửa đổi) (năm 2019)

Lĩnh vực: Các vấn đề xã hội

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban các vấn đề xã hội

Dự kiến thảo luận tại: Kỳ họp thứ 7 – Khóa XIV

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 8 – Khóa XIV

Góp ý tại đây.

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Lĩnh vực: Pháp luật

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Nội vụ

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Pháp luật

Dự kiến thảo luận tại: Kỳ họp thứ 7 – Khóa XIV

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 8 – Khóa XIV

Góp ý tại đây. 

4. Luật Giáo dục (sửa đổi)

Lĩnh vực: Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng

Dự kiến thảo luận tại: Kỳ họp thứ 5 – Khóa XIV

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 7 – Khóa XIV

Góp ý tại đây.

2019-05-29T22:17:33+00:00 05/05/19|GIÁO DỤC PHÁP LUẬT|