Bạn đang tại:--HÃY TỪ CHỐI SỬ DỤNG TÚI NILON KHI CÓ THỂ !

HÃY TỪ CHỐI SỬ DỤNG TÚI NILON KHI CÓ THỂ !

Phóng sự: Ô NHIỄM TRẮNG

Nguồn: Đài Truyền hình Việt Nam (http://vtv.vn)

Phóng sự của Tuổi Trẻ Online: