HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM

Đội tuyển của Đảng bộ Trường đạt giải cao nhất Hội thi tìm hiểu Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Đội tuyển Đảng bộ Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM đạt giải cao nhất Hội thi tìm hiểu Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kế hoạch tổ chức hội thi tìm hiểu Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Tìm hiểu Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ung dung tự tại: Phong cách nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ung dung tự tại, chủ động, tự tin, cụ thể, thiết thực, hiệu quả, không xa rời mục tiêu, lý tưởng lớn là đặc điểm phong cách nổi bật của Hồ Chí Minh.

Dân vận khéo

Dân vận khéo

Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Một trong những công lao vĩ đại nhất của Hồ Chí Minh đối với cách mạng nước ta là sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh luôn luôn gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp cách mạng của Đảng, ....

Học và làm theo phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tính nhất quán trong phong cách ứng xử Hồ Chí Minh là sự chân thành bình dị, tự nhiên, trong vắt như suối tận nguồn của một tâm hồn đại trí, đại nhân, đại dũng; không phải là “nghệ thuật xã giao” được gò theo những nguyên tắc định sẵn, càng không phải là những “xảo thuật xử thế” giả dối .....

Học và làm theo Bác về phong cách lãnh đạo dân chủ

Mỗi cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ lãnh đạo nói riêng thấu triệt trong học tập và làm theo phong cách dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên, hằng ngày; được thực hiện gương mẫu từ chính bản thân mình; coi đó là bổn phận, danh dự của chính mình, ......

Danh sách giảng viên đạt danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp Trường năm học 2015_2016

Quyết định V/v tặng giấy khen cho giảng viên đạt danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp Trường năm học 2015-2016

PHẤN ĐẤU VÀO ĐẢNG KHI CHÚNG TA LÀ SINH VIÊN

PHẤN ĐẤU VÀO ĐẢNG KHI CHÚNG TA LÀ SINH VIÊN

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05_CT/TW của Bộ Chính trị

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

x

Fanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến