Bạn đang tại:-, ĐẠI HỘI ĐẢNG XII-Hội nghị chuyên đề học tập Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách, tác phong, công tác người đứng đầu

Hội nghị chuyên đề học tập Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách, tác phong, công tác người đứng đầu

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về việc tuyên truyền, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“. Sáng ngày 22/12/2017, Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chương trình hội nghị đã được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình tại kênh HTV9 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyên mục Tuyên giáo Nhà trường xin giới thiệu lại nội dung của hội nghị:

Phần 1:

Phần 2:

 

Nguồn: Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (http://www.htv.com.vn)