ĐẠI HỘI XII ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thực hiện mười trọng tâm công tác xây dựng Đảng hiện nay

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về công tác xây dựng Đảng khẳng định: Đảng ta đã kiên trì, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ then chốt về xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạt được những kết quả quan trọng.

Xây dựng Đảng về đạo đức: Điểm nhấn trong văn kiện Đại hội XII của Đảng

Xây dựng Đảng về đạo đức là điểm mới, điểm nhấn rất quan trọng được Đại hội XII bổ sung và khẳng định. Nó quyết định sức sống, sức chiến đấu của Đảng. Làm cho mục tiêu “xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” trở nên sáng rõ, hài hòa và bền vững

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ

Kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

Kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

Công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Chiều 26/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), Đại hội XII của Đảng đã nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử và công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Chương trình nghệ thuật: Sáng mãi niềm tin

Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII với chủ đề: Sáng mãi niềm tin, Đài Truyền hình Việt Nam (http://vtv.vn/)

Phim tài liệu Đảng Cộng sản Việt Nam: Hành trình tự nhìn lại

Phim tài liệu Đảng Cộng sản Việt Nam: Hành trình tự nhìn lại, Đài Truyền hình Việt Nam (http://vtv.vn/)

Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, thật sự dân chủ và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.

Xây dựng Đảng về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thông qua việc các cấp ủy, tổ chức đảng phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu tổ chức đảng, nhà nước, mặt trận và các đoàn thể nhân dân

x

Fanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến