(Infographic) Lần đầu tiên đi bầu

04-05-2016 08:50 | 327 lượt xem

Ai cũng có những lần đầu tiên
Và ai cũng từng hồn nhiên, bỡ ngỡ

Khi Tôi 18 tuổi tôi đã cảm thấy vững tin khi tôi trưởng thành
Khi Tôi 18 tuổi tôi đã đủ ý thức về trách nhiệm của mình đối với đất nước
Tôi đã sẵn sàng trở thành cử tri
Tôi đã vững tâm để bỏ phiếu cho người tôi tin tưởng
Tôi sẽ tìm hiểu về cuộc Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp
Tôi sẽ thực thi quyền lợi của mình
Còn bạn đã sẵn sàng?
HÃY NHƯ TÔI - CỬ TRI TRẺ CÓ TRÁCH NHIỆM.

Nguồn: Fanpage Cử tri trẻ Thành phố Hồ Chí Minh


x

Fanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến