Bạn đang tại:-, VẤN ĐỀ QUAN TÂM-Khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho lực lượng tự vệ Nhà trường năm 2017

Khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho lực lượng tự vệ Nhà trường năm 2017

 Trong hai ngày 14-15/8/2017, tại cơ sở 2 Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM (quận 2), Ban Chỉ huy quân sự Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho lực lượng tự vệ Trường năm 2017. Tham dự buổi khai mạc có đồng chí Nguyễn Văn Thư, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Trường.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiếu phát biểu khai mạc

 

Các học viên được thực hành nhiều kỹ năng

Là 1 trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ quốc phòng an ninh và trật tự xã hội, nhằm giúp cho lực lượng tự vệ Trường nắm được nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quốc phòng, lớp học đóng vai trò quan trọng trong công tác Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh trong tình hình hiện nay. Thông qua lớp học này, nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Qua lớp học, mỗi học viên được kỳ vọng sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực tham gia công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước tới toàn thể cán bộ, Đảng viên, công nhân viên trong Nhà trường và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn cư trú, nhằm góp phần quan trọng vào việc củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.