Bạn đang tại:--Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

 

Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác (trong Luật này gọi chung là rượu, bia) bao gồm: kiểm soát giảm mức tiêu thụ rượu, bia; kiểm soát việc cung cấp rượu, bia; giảm tác hại của rượu, bia; bảo đảm nguồn lực để phòng, chống tác hại của rượu, bia và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Lĩnh vực: Các vấn đề xã hội

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Y tế

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban các vấn đề xã hội

Thảo luận tại: Kỳ họp thứ 6 – Khóa XIV

Thông qua tại: Kỳ họp thứ 7 – Khóa XIV

Trạng thái: Đã thông qua.

Bạn đọc tải toàn văn bộ Luật tại đây.

2019-08-11T13:48:10+00:00 02/07/19|GIÁO DỤC PHÁP LUẬT|