Bạn đang tại:-, ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG-Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc tại Hà Nội vào sáng ngày 07/5/2018. Sau 06 ngày làm việc tập trung, hiệu quả, Hội nghị đã kết thúc vào ngày 12/5/2018. 
Chuyên mục Tuyên giáo xin trân trọng giới thiệu những Nghị quyết quan trọng của Hội nghị lần này.