Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH được bầu

09-03-2016 11:08 | 239 lượt xem

Ngày 3/3/2016, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 53/NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chuyên mục Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết này.

Bạn đọc tải và xem Nghị quyết tại đây.

Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.
 


x

Fanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến