Nội dung học tập trực tuyến Những điểm mới của Bộ Luật Dân sự năm 2015

25-11-2016 16:54 | 693 lượt xem

Phần thứ nhất

Cách thức điểm danh được hướng dẫn trong nội dung bài giảng

 

 

 

Phần thứ hai

Nhấn vào đây để có thể vừa xem bài giảng và trả lời bài thu hoạch lần 1

 

 

 

Phần thứ ba

Nhấn vào đây để có thể vừa xem bài giảng và trả lời bài thu hoạch lần 2


x

Fanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến