Quốc hội có nữ Chủ tịch đầu tiên trong lịch sử

31-03-2016 15:29 | 228 lượt xem

Sáng 31/3, tại Nhà Quốc hội, với 472/484 đại biểu biểu quyết tán thành, bằng 95,5% tổng số đại biểu, Quốc hội đã bầu Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử nước ta.

Nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử: Nguyễn Thị Kim Ngân

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Quốc hội cũng đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu bằng hệ thống biểu quyết điện tử và tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng ban Huỳnh Văn Tí cho biết, đã có 472/484 đại biểu biểu quyết tán thành (bằng 95,5% tổng số đại biểu) bầu Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội; đã có 462/484 đại biểu biểu quyết tán thành (bằng 94,5% tổng số đại biểu Quốc hội) bầu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử nước ta.

* * * * *

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

Ngày sinh: 12/04/1954

Ngày vào Đảng: 09/12/1991

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Trình độ học vấn: Trên Đại học

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Chức vụ:  - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII

    - Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XI

    - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa  Việt Nam

    - Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

    -  Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII

Nơi làm việc: Nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội

Nơi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII: tỉnh Bến Tre

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Theo: Quang Minh, Cổng thông tin điện tử Quốc hội Việt Nam.

 


x

Fanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến