Bạn đang tại:-, ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU-Siêu bão ! Lỗi tại ai ?

Siêu bão ! Lỗi tại ai ?

Nguồn: Chuyển động 24h trưa ngày 15-9-2017, Đài Truyền hình Việt Nam (http://vtv.vn).