Bạn đang tại:--Nói chuyện chuyên đề: “Luật Hình sự và cuộc sống” năm 2018

Nói chuyện chuyên đề: “Luật Hình sự và cuộc sống” năm 2018

Nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, nhân ngày Pháp luật Việt Nam, ngày 09/11/2018, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đã tổ chức buổi chuyên đề “Luật hình sự và cuộc sống” cho cán bộ, giảng viên.

Tới dự và báo cáo chuyên đề, Đại tá, PGS.TS Phạm Quang Phúc, nguyên Trưởng khoa Luật, Đại học Cảnh sát đã trình bày những vấn đề về Luật hình sự, những tình huống thực tế mà các cán bộ, giảng viên Trường có thể gặp. Thông qua đó mọi người cũng biết được một số vấn đề cơ bản của Luật hình sự, những điều được làm và không được làm trong cuộc sống.

Đại tá, PGS.TS Phạm Quang Phúc trình bày chuyên đề

Việc tổ chức chuyên đề Ngày pháp luật để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, ý thức pháp luật, tự giác chấp hành thực thi pháp luật vì tương lai của mỗi người và tiền đồ của đất nước.

Video của chương trình bạn đọc xem dưới đây:

 

2018-11-13T15:22:49+00:00 25/10/18|GIÁO DỤC PHÁP LUẬT|