Ngày quốc tế hạnh phúc: Ngày của chia sẻ và yêu thương

20/03/2017 16:31
Có thể nói, trong đời sống xã hội, hạnh phúc là đích đến của mỗi người và con người dù ở giai đoạn lịch sử nào cũng luôn đi tìm hạnh phúc, đều ước muốn mình được hạnh phúc ...

Không thể phủ nhận vai trò "rường cột nước nhà" của tuổi trẻ

15/03/2017 09:34
Những ngày đầu Tháng Thanh niên năm 2017, khi tuổi trẻ cả nước sục sôi, nhiệt huyết tham gia rất nhiều hoạt động, phần việc có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu rộng, ...

Ung dung tự tại: Phong cách nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh

06/03/2017 16:41
Ung dung tự tại, chủ động, tự tin, cụ thể, thiết thực, hiệu quả, không xa rời mục tiêu, lý tưởng lớn là đặc điểm phong cách nổi bật của Hồ Chí Minh.

“Những việc cần làm ngay” và sức sống lan tỏa

06/03/2017 16:38
30 năm trước, chuyên mục ấy được mở ra để triển khai Nghị quyết Đại hội VI và các nghị quyết của Trung ương. Còn hiện nay, chúng ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) Về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức ...

Cảnh giác với luận điệu đánh đồng “môi trường và chính trị”

06/03/2017 16:09
Trong khi toàn Đảng, toàn dân ta đang nỗ lực khắc phục hậu quả sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung thì thời gian gần đây, vẫn có những kẻ lợi dụng sự cố này để tung tin bịa đặt, khuếch trương hóa vấn đề ngày càng trở nên trầm trọng hơn, thậm chí đánh đồng giữa .....

Dân vận khéo

28/02/2017 15:07
Dân vận khéo

Hai “cái tự” nguy hại

28/02/2017 14:54
Hai “cái tự” nguy hại

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai Nghị quyết Hội nghị TW4 khóa XII

22/02/2017 08:41
Đảng bộ Nhà trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)

Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

09/02/2017 16:35
Một trong những công lao vĩ đại nhất của Hồ Chí Minh đối với cách mạng nước ta là sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh luôn luôn gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp cách mạng của Đảng, ....

Việt Nam _ Trung Quốc ký kết 15 văn kiện hợp tác giữa hai Đảng, hai nước

12/01/2017 22:21
Việt Nam - Trung Quốc ký kết 15 văn kiện hợp tác giữa hai Đảng, hai nước

x

Fanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến