GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG

Hồ Chí Minh đấu tranh ngoại giao trong thời gian trước ngày ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến

Hồ Chí Minh với đấu tranh ngoại giao bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ hòa bình trong thời gian trước ngày ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến

Ngăn chặn bạo lực phải bắt đầu từ mỗi cá nhân

Thời gian gần đây, hiện tượng bạo lực ở nơi công cộng xuất hiện ngày càng nhiều, không chỉ gây bất an xã hội, mà còn cho thấy khả năng tự điều chỉnh hành vi, sự xuống cấp trong văn hóa ứng xử của một số cá nhân đã đến mức báo động.

Cảnh giác và đấu tranh với luận điệu bịa đặt, dựng chuyện

Những năm gần đây, một thủ đoạn mà các thế lực xấu, thù địch với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam thường tiến hành là khai thác một số hiện tượng rồi suy đoán, bịa đặt, dựng chuyện để đưa lên in-tơ-nét. Vì thế, cảnh giác, tỉnh táo đấu tranh với thông tin loại này trở thành một yêu cầu cấp bách

Các phát biểu trong chương trình lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20_11 năm 2016

Các phát biểu trong chương trình lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20_11 năm 2016

Mỗi ngày nên một lần vào Đảng

Trong diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa XII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Cái mới của lần này là Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

PHẤN ĐẤU VÀO ĐẢNG KHI CHÚNG TA LÀ SINH VIÊN

PHẤN ĐẤU VÀO ĐẢNG KHI CHÚNG TA LÀ SINH VIÊN

Chi bộ Sinh viên Nhà trường ra quân chiến dịch Chủ nhật xanh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Chi bộ Sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM ra quân chiến dịch Chủ nhật xanh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Khoa Công nghệ thông tin Nhà trường kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa (14/10/1996_14/10/2016)

Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa (14/10/1996 - 14/10/2016)

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05_CT/TW của Bộ Chính trị

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đảng bộ Nhà trường Học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Đảng bộ Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

x

Fanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến