ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Hướng dẫn giảm nhẹ khí nhà kính - NAMA

Hội thảo giới thiệu tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng các hành động giảm nhẹ khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia – NAMA” do Viện Khí tượng Thủy văn&Môi trường tổ chức ngày 28/5 ở Hà Nội.

Đánh giá tác động biến đổi khí hậu và giải pháp thích ứng

Tài liệu hướng dẫn “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và xác định các giải pháp thích ứng” được Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường (IMHEN) xây dựng với sự tài trợ của Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP)

Kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam

Hậu quả của biến đổi khí hậu đối với Việt Nam là nghiêm trọng và là một nguy cơ ... các kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam, đặc biệt là nước biển dâng

Tài liệu hướng dẫn Dạy và Học về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai 2012

Tình trạng dễ bị tổn thương. Là những đặc điểm và hoàn cảnh của một cộng đồng, hệ thống hoặc tài sản

Tài liệu dạy và học về ứng phó biến đổi khí hậu

(VACNE)-Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và tổ chức Plan tại Việt Nam xây dựng bộ tài liệu tham khảo hướng dẫn dạy và học về biến đổi khí hậu nhằm lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu vào các hoạt động ngoại khóa, thông qu

Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA. ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. (Triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/2007/NQ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007

Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu 2011-2015

BTNMT Ke hoach hanh dong ung pho BDKH 2011-2015

x

Fanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến