BIỂN VÀ HẢI ĐÀO VIỆT NAM

Đề cương giới thiệu luật biển Việt Nam

Đề cương giới thiệu luật biển Việt Nam

Nội dung tuyên truyền tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông

Với diện tích gần ba triệu km2, Biển Đông là biển nửa kín lớn hàng đầu trên thế giới. Biển Đông có tầm quan trọng chiến lược đối với các quốc gia trong và ngoài khu vực, nhưng cũng ẩn chứa nguy cơ xung đột do những tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ và vùng biển dai dẳng giữa các quốc gia trong k

Đề cương giới thiệu Bộ Luật Hàng hải 2005

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;Bộ luật này quy định về hàng hải.

x

Fanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến