VẤN ĐỀ QUAN TÂM

Nhận thức về chủ nghĩa xã hội qua 30 năm đổi mới

Nhận thức về chủ nghĩa xã hội qua 30 năm đổi mới

Nhìn lại 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng

Bốn năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã tạo được một số chuyển biến quan trọng bước đầu về công tác xây dựng Đảng.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Sáng 11-01-2016, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Bước ngoặt lịch sử trong quá trình phát triển của ASEAN

Hội nghị cấp cao ASEAN 27 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) đã kết thúc với một trong những nội dung được đề cập nhiều nhất là vấn đề Biển Đông trong bối cảnh việc duy trì môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông ....

Toàn văn bản Tuyên bố chung Việt Nam _ Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình tiến hành chuyến thăm

Tổng Bí thư hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc

Ngày 05-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Quan hệ Việt Nam _ Trung Quốc: Thành tựu và trở ngại cần vượt qua để tương lai tốt đẹp

Việt Nam và Trung Quốc có mối quan hệ lâu đời, trải qua nhiều thăng trầm lịch sử; sự thụt lùi hoặc phát triển trong quan hệ hai nước luôn tác động đa chiều, ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình mỗi nước.

Chủ tịch Trung Quốc bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân ...

70 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử

Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Không thể phủ nhận giá trị của Cách mạng Tháng Tám: Thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Do không nhận thức được vai trò, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhất tề vùng lên, triệu người như một dưới sự lãnh đạo của Đảng mà một số người cho rằng, đó là hành động "bột phát, vô thức" của người dân phẫn uất do bị áp bức, bóc lột đứng lên giành chính quyền.

x

Fanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến