Bạn đang tại:--Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM đăng cai Diễn đàn các Trường Đại học Hàng hải và Nghề cá Châu Á (AMFUF) 2017

Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM đăng cai Diễn đàn các Trường Đại học Hàng hải và Nghề cá Châu Á (AMFUF) 2017

Phóng sự của Đài Truyền hình Việt Nam (http://vtv.vn)

Các bài viết liên quan khác trên các trang thông tin điện tử khác:

– Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

– Báo Tuổi Trẻ.

– Báo Giao thông.

– Báo Thanh Niên (báo giấy, trang 17).

– Tạp chí Giao thông vận tải.

– Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải

– Báo Dân Trí.

– Báo VietnamLogistics.

2017-12-06T09:42:39+00:00 06/12/17|BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM|