Bạn đang tại:--Tự hào là người Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tự hào là người Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Nhiều người hỏi làm Đoàn là gì nhỉ?
Thật cái tình không biết định nghĩa sao
Chỉ biết đâu gian khó cứ nhảy vào
Sát cánh thanh niên làm nhiều việc tốt

Hoạt động bắt đầu, khi gà chưa kịp gáy
Kết thúc chương trình đường đã vắng người đi
Tôi tham gia người hỏi thế được gì?
Và sao phải phí thời gian chi nhỉ?

Vì trui rèn mới làm nên bền bỉ
Lắm gian nan mới thử sức lòng người
Qua khó khăn mới có thứ “vàng mười”
Biết sẻ chia nghĩa là cho đi mãi

Bởi thanh xuân không hai lần lặp lại
Tuổi trẻ thì đâu phải mãi không qua
Nhiệt huyết hôm nay, để lúc sau già
Không tiếc nuối đời trôi qua nhạt nhẽo

Nguồn: .RL., Thành Đoàn Tp.HCM (https://www.facebook.com/thanhdoanthanhphohochiminh)