Bạn đang tại:--Từ ngày 15/10/2019, xe gắn máy không chạy quá 40km/h

Từ ngày 15/10/2019, xe gắn máy không chạy quá 40km/h

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT ngày 29/8/2019 về việc Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, có hiệu lực thi hành từ 15/10/2019.

Chuyên mục Tuyên giáo xin giới thiệu toàn văn Thông tư tại đây: bản word hoặc bản pdf.

2019-10-20T18:08:42+00:00 27/09/19|GIÁO DỤC PHÁP LUẬT|