Bạn đang tại:--Ý thức mùa dịch Covid-19

Ý thức mùa dịch Covid-19

Nguồn: Trung tâm Tin tức VTV24 – Đài Truyền Hình Việt Nam – Ngày 14/3/2020

Dịch Covid-19 đã vô tình tạo ra định nghĩa mới, hay là thay đổi những câu nói, khái niệm đã quá quen thuộc với chúng ta.

Ví dụ như câu “Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome”. Giờ thì chịu, vì Italy đã phong tỏa toàn bộ đất nước. Hay là từ Ý THỨC, giờ đây được cắt nghĩa là, một cô gái đã từng đến Ý và khiến cả Hà Nội phải thao thức.